Wprowadzono ryczałtową formę rozliczania sędziów, obserwatorów i delegatów

Jak informowaliśmy wcześniej, Zarząd WMZPN w dniu 20 maja 2019 roku podjął decyzję o wprowadzeniu od sezonu 2019/2020 ryczałtowej formy rozliczania sędziów, obserwatorów i delegatów. Po przeprowadzeniu prac nad wysokością ryczałtów w poszczególnych klasach, w dniu 19 lipca 2019 roku Zarząd WMZPN zatwierdził “Tabelę zryczałtowanych ekwiwalentów sędziów, obserwatorów i delegatów za mecze w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej”.

Tabela zryczałtowanych ekwiwalentów sędziów, obserwatorów i delegatów -> zobacz
Nowy druk rachunku sędziego, obserwatora i delegata -> zobacz

Do tej pory wynagrodzenie sędziego, obserwatora czy delegata składało się ze stałej dla danej klasy rozgrywkowej kwoty za mecz plus zmiennych kosztów dojazdu, uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów. Kluby zgłaszały, że nie da się z góry przewidzieć ile środków przeznaczyć na obsługę sędziowską, co utrudnia planowanie rocznego budżetu. Przy nowej ryczałtowej formie rozliczania będzie jedna stała kwota dla każdej klasy rozgrywkowej bez względu na to ile kilometrów przejechał sędzia, obserwator czy delegat. Dzięki temu kluby będą mogły łatwo przewidzieć środki, które trzeba zabezpieczyć na obsługę sędziowską – wystarczy przemnożyć liczbę meczów w roli przez stawkę dla danej klasy rozgrywkowej. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest już w większości województw.