Apel Wydziału Gier i Ewidencji w sprawie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2017/2018

Zbliża się wiosna, piłkarska wiosna. Już wkrótce boiska piłkarskie województwa warmińsko – mazurskiego znowu ożywią piłkarze i ich sympatycy. Sukcesywnie pojawiać się na nich będą zawodnicy odpowiednich kategorii wiekowych i klas rozgrywkowych wznawiający rozgrywki rundy wiosennej sezonu 2017/2018.

 

Jak wynika z doświadczeń Wydziału Gier i Ewidencji wchodzenie w nową rundę rozgrywek, dla wielu drużyn (Klubów) bywało i bywa kłopotliwe, a niejednokrotnie bardzo bolesne.

Aby tego uniknąć prosimy działaczy klubowych i trenerów o odpowiednie przygotowanie się do tych rozgrywek i nie chodzi tu wyłącznie o kwestie szkoleniowe, ale zagadnienia natury organizacyjnej i formalnej.

Dlatego też zwracamy się z apelem o ponowne zapoznanie z Regulaminem Rozgrywek i wynikających z jego treści zaleceń i wymogów, a także innych dokumentów uzupełniających, które były do Państwa sukcesywnie kierowane za pomocą poczty elektronicznej. Przejrzymy ją wnikliwie.

Przede wszystkim sprawdźmy czy wszyscy zawodnicy są uprawnieni do wszystkich rozgrywek, w których mają uczestniczyć, a jeśli tak to czy nie ciążą na nich kary skutkujące pauzami w meczach rundy wiosennej. Sprawdźmy czy zawodnicy mają aktualne badania lekarskie oraz ważne dokumenty tożsamości, a trener ważną licencję. Ponadto, przejrzyjmy dokumentacje licencyjną i upewnijmy się, czy boiska na których rozgrywane będą mecze posiadają wymagane dokumenty (w szczególności zaś protokół weryfikacji boiska) i będą one dostępne dla sędziów i innych przedstawicieli WMZPN.

Pamiętajmy o tym, aby zawodnicy występujący w różnych drużynach swojego Klubu w tym samym terminie rozgrywkowym nie przekraczali dopuszczalnego czasu gry.

Przestrzegajmy zasad kultury i obowiązujących powszechnie zasad współżycia społecznego. Dbajmy o to aby mecze piłkarskie nie były areną chamstwa i patologii a wyłącznie sportowej, szlachetnej rywalizacji, ale też dobrej zabawy. Przestrzegamy zasad fair play, a piłka zamiast dzielić niech nas łączy.

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień od Regulaminu natychmiastowe reagowanie w postaci pisemnych wystąpień do Wydziału Gier i Ewidencji lub odpowiednich organów

WMZPN, podobnie w przypadkach własnych przemyśleń czy propozycji dotyczących rozgrywek.

Jeśli wszystkie powyższe zalecenia uda się skutecznie wdrożyć w życie, to niewątpliwie konieczność ingerencji (wydawanie decyzji o walkowerach) Wydziału Gier i Ewidencji w wyniki uzyskanych przez zawodników na boiskach będzie zbędna, a o lokacie poszczególnych drużyn w tabelach decydować będą wyłącznie ich umiejętności i przygotowanie sportowe.

Czego wszystkim uczestniczącym w rozgrywkach Klubom sportowym WMZPN w imieniu Wydziału Gier i Ewidencji życzy Wiesław Sopyła, jego przewodniczący.

Ważne informacje

 1. Do gry w rundzie wiosennej uprawnienia utrzymują wszyscy zawodnicy, którzy w rundzie jesiennej zostali uprawnieni do gry w określonych drużynach, w związku z tym nie jest wymagane ich ponowne uprawnianie, za wyjątkiem zawodników pozyskanych do klubu w „zimowym oknie transferowym” lub innych zawodników, którzy nie byli w rundzie jesiennej uprawnieni do gry (należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem systemu Extranet). W odniesieniu do zawodników zespołów młodzieżowych, które w rundzie wiosennej przystępują do gry na nowych zasadach, ich uprawnienia do gry zostają automatycznie „skopiowane” przez system Extranet i przypisane do drużyny, którą reprezentowali w rundzie jesiennej, niezależnie od tego czy pozostała ona na tym samym poziomie rozgrywkowym czy też „spadła” lub awansowała. W przypadku kiedy klub w określonej kategorii wiekowej lub na tym samym poziomie rozgrywek posiada więcej niż jeden zespół i zamierza dokonać przesunięcia zawodnika z jednego do drugiego zespołu, należy wówczas wystąpić w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) do uprawnionego pracownika WMZPN (Pani Barbara Gembicka) z wnioskiem o „cofnięcie” uprawnienia do gry w określonej drużynie, a następnie za pośrednictwem systemu Extranet przesłać nowy wniosek o uprawnienie do odpowiedniego zespołu.
 2. Przed przystąpieniem zawodników do rozgrywek należy bezwzględnie sprawdzić ich uprawnienia do gry w określonych drużynach. Za wystawienie do gry zawodnika bez uprawnienia do określonego zespołu uczestniczącego w rozgrywkach grożą sankcje określone w Regulaminie rozgrywek (walkower i kara finansowa).
 3. W przypadku zawodników, którym wymierzono karę dyskwalifikacji (ilością meczów) i nie została ona wykonana w rundzie jesiennej, musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek, do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana z zastrzeżeniem:

  a) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry w określonym Klubie, mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali, ale również w innym zespole danego lub innego klubu w następujących przypadkach
  * gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna drużyna tego klubu, do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w której zawodnik otrzymał karę,
  * gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

Klub pozyskujący zawodnika z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w Związku Piłki Nożnej, w którym zawodnik występował w rundzie jesiennej (w formie pisemnego zapytania) czy na zawodniku nie ciążą kary dyscyplinarne.

 1. W odniesieniu do zawodników, którzy w rundzie jesiennej zostali napomnieni ilością żółtych kartek skutkującą dodatkowo karą finansową i w „zimowym oknie transferowym” zmienili przynależność klubową, obowiązek zapłaty należności z tego tytułu ciąży wyłącznie na klubie w barwach którego zawodnik występował w rundzie jesiennej. W takich przypadkach zawodnik może bez przeszkód uczestniczyć w meczach Klubu, który reprezentuje w rundzie wiosennej.
 2. Zasady określone w punkcie 3 mają również zastosowanie w przypadku zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych.
 3. Modyfikacji uległ zapis 34 ust. 24 Regulaminu Rozgrywek, który otrzymuje następujące brzmienie: W rozgrywkach młodzieżowych, gdzie rozgrywa się osobną rundę jesienną i osobną rundę wiosenną, po rundzie jesiennej żółte kartki, którymi zawodnicy zostali napomnieni „zerują” się, w związku z czym w rundzie wiosennej są liczone od nowa. W przypadku zawodników uczestniczących w takich rozgrywkach, na których ciążą kary z tytułu żółtych kartek z rundy jesiennej, muszą oni odbyć je w rundzie wiosennej.
 4. Zobowiązuje się kluby do bezwzględnego dostosowania się do obowiązujących terminarzy rozgrywek. Ewentualna zmiana terminu rozegrania meczu musi przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Rozgrywek (par. 24 ) i w żadnym przypadku nie może wykraczać poza termin zakończenia określonych rozgrywek. Nie rozegranie meczu z jakichkolwiek powodów (w tym również stanu boiska wynikającego z niekorzystnych warunków atmosferycznych) zarówno w pierwotnym jak i zmienionym terminie skutkować będzie sankcjami określonymi w Regulaminie Rozgrywek, wymierzonymi wobec Klubu (Klubów) winnych takiego stanu rzeczy.

 

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji WMZPN
Wiesław Sopyła