Spotkania informacyjne na temat Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich: JEZIORANY, SZCZYTNO, OLECKO

10 czerwca w Jezioranach, 12 czerwca w Szczytnie i 13 czerwca w Olecku odbędą się spotkania informacyjne na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.

O certyfikat na jednym z trzech poziomów (brązowy, srebrny, złoty) mogą się ubiegać podmioty szkolące dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału U6–U13, w okresie nie krótszym niż dwa ostatnie pełne sezony.

Spotkanie, na którym zostaną omówione szczegóły programy oraz sposoby składania wniosków do certyfikacji szkółek, poprowadzi Specjalista ds. rozwoju piłki amatorskiej – Tomasz Zahorski.

10.06.2019 | poniedziałek |godz. 9:30| |JEZIORANY| – OSiR Jeziorany ul. Konopnickiej 13E

12.06.2019 | środa | |godz. 17| |SZCZYTNO| – miejsce spotkania będzie podane w poniedziałek ( 10.06.2019 )

13.06.2019 | czwartek | |godz. 18| |OLECKO| – MOSiR w Olecku ul. Park 1

Udział w spotkaniu będzie możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego -> TUTAJ


Idea Projektu:

Korzyści certyfikacji dla właścicieli szkółek:

Korzyści certyfikacji dla rodziców i dzieci:


Więcej o programie -> TUTAJ

Ewentualne pytania dotyczące programu można kierować do Tomasza Zahorskiego – Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej.
tomasz.zahorski@pzpn.pl, tel. 510-877-338