Komunikat z posiedzenia Zarządu – 20 maja 2019 roku

Najważniejsze sprawy procedowane przez Zarząd:
1. Wybranie miejsca rozegrania Finału WPP 2018/19
2. Zatwierdzenie Kalendarza i Regulaminów Rozgrywek WMZPN na sezon 2019/20
3. Zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów WMZPN
4. Organizacja w czerwcu Turnieju Skrzatów w Iławie
5. Pomysł organizacji przez WMZPN rozgrywek OldBoy’s
6. Zachęcenie do powstawania w klubach Klubów Seniora i drużyn OldBoy’i
7. Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów
8. Ustalenie terminu kolejnych posiedzeń Zarządu

Ad. 1 Wybranie miejsca rozegrania Finału WPP 2018/19
Zarząd powierzył organizację Finału Wojewódzkiego Pucharu Polski Klubowi Sportowemu Drwęca Nowe Miasto Lubawskie oraz gminie miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6215

Ad. 2 Zatwierdzenie Kalendarza i Regulaminów Rozgrywek WMZPN na sezon 2019/20
Zarząd przyjął Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich WMZPN na sezon 2019/20 oraz Regulamin Rozgrywek o Wojewódzki Puchar Polski na sezon 2019/20, a także zatwierdził ramowy kalendarz rozgrywek na sezon 2019/20.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6285

Ad. 3 Zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów WMZPN
Zarząd zwołał Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na dzień 28 czerwca 2019 roku (piątek) na godzinę 17:45 w I terminie (godz. 18:00 w II terminie). Zebranie odbędzie się w Hotelu Omega w Olsztynie przy ul. Sielskiej 4a.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6326

Ad. 4 Organizacja w czerwcu Turnieju Skrzatów w Iławie
Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu w czerwcu w Iławie, wspólnie z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Turnieju Skrzatów.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6260

Ad. 5 Pomysł organizacji przez WMZPN rozgrywek OldBoy’s
Zarząd WMZPN postanowił skonsultować z klubami stworzenie rozgrywek OldBoy’s dla zawodników np. powyżej 35 roku życia na dużych boiskach, orlikach lub halach. Rozgrywki miałyby odbywać się jesienią, zimą i wiosną w regionach (liga, puchar, turnieje lub inny system rozgrywek), a następnie najlepsze drużyny z regionów uzyskiwałyby awans do czerwcowego turnieju wojewódzkiego, który byłby zwieńczeniem rocznej rywalizacji.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6350

Ad. 6 Zachęcenie do powstawania w klubach Klubów Seniora i drużyn OldBoy’i
Z przyjemnością obserwując działania klubów nastawione na swoich seniorów, a w szczególności powstanie w ostatnim czasie Klubu Seniora w Granicy Kętrzyn i aktywizację seniorów w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Zarząd postanowił serdecznie zachęcić wszystkie kluby z naszego województwa do powołania w swoich strukturach Klubów Seniora i drużyn OldBoy’i.

Szczegóły w komunikacie na stronie: http://wmzpn.pl/?p=6353

Ad. 7 Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów
Zarząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klubów, śladem innych województw postanowił wprowadzić od sezonu 2019/20 ryczałtowej formy rozliczania sędziów, obserwatorów i delegatów.

Do tej pory wynagrodzenie sędziego, obserwatora czy delegata składało się ze stałej dla danej klasy rozgrywkowej kwoty za mecz plus zmiennych kosztów dojazdu, uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów. Kluby zgłaszały, że nie da się z góry przewidzieć ile środków przeznaczyć na obsługę sędziowską, co utrudnia planowanie rocznego budżetu. Przy nowej ryczałtowej formie rozliczania będzie jedna stała kwota dla każdej klasy rozgrywkowej bez względu na to ile kilometrów przejechał sędzia, obserwator czy delegat. Dzięki temu kluby będą mogły łatwo przewidzieć środki, które trzeba zabezpieczyć na obsługę sędziowską – wystarczy przemnożyć liczbę meczów w roli przez stawkę dla danej klasy rozgrywkowej. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest w coraz większej liczbie województw.

Ad. 8 Ustalenie terminu kolejnych posiedzeń Zarządu
Zarząd ustalił, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w środę 5 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim przed Finałem Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Jednocześnie Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się w piątek 28 czerwca 2019 roku o godz. 16:00 w Hotelu Omega w Olsztynie przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczym WMZPN.