Zachęcamy do powstawania w klubach Klubów Seniora i drużyn Old Boy’i

Z przyjemnością obserwując działania klubów nastawione na swoich seniorów, a w szczególności powstanie w ostatnim czasie Klubu Seniora w Granicy Kętrzyn i aktywizację seniorów w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, Zarząd WMZPN pragnie serdecznie zachęcić wszystkie kluby z naszego województwa do powołania w swoich strukturach Klubów Seniora i drużyn Old Boy’i.

Takie działania pozwolą przyciągnąć do klubu osoby, które w przeszłości w nim grały lub działały, a teraz się w nim nie udzielają lub zostały zapomniane. Seniorzy będą w stanie odnowić kontakty z dawnych lat i powspominać minione czasy. Takie wspomnienia mogą być impulsem do odtworzenia, spisania i upowszechnienia historii klubu i osób z nim związanych, jak również do wyciągnięcia z domowych archiwów i upublicznienia starych zdjęć, artykułów prasowych, wyników i tabel. Regularne spotkania seniorów są w stanie ich zaktywizować i wzbudzić chęci do ponownego działania na rzecz klubu, co z pewnością będzie pozytywne zarówno dla seniorów jaki i dla klubu.

Kluby i osoby zainteresowane powołaniem Klubów Seniora prosimy o kontakt z Wiesławem Sopyłą (tel. 693-737-335, e-mail: wieslaw.sopyla@wmzpn.pl), Przewodniczącym Komisji Rozgrywek WMZPN, który w ostatnim czasie doprowadził do powołania Klubu Seniora w Granicy Kętrzyn i dzięki swojemu doświadczeniu z pewnością podpowie jak powołać Klub Seniora i jak zorganizować jego bieżącą działalność.

A może w Waszym klubie już funkcjonuje Klub Seniora lub drużyna Old Boy’i? Jeśli tak, dajcie znać! Chętnie zapoznamy się Waszymi działaniami i wymienimy doświadczeniami.