Do 12 czerwca czekamy na zgłoszenia do rozgrywek 2019/20

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich WMZPN w celu zgłoszenia się do rozgrywek sezonu 2019/2020, klub musi w terminie do 12 czerwca 2019 roku przesłać do Działu Rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej „Zgłoszenie do rozgrywek” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. Nie nadesłanie zgłoszenia w w/w terminie przez klub stanowi podstawę niedopuszczenia do rozgrywek.

W związku z powyższym każdy klub musi pobrać formularz zgłoszenia (pobierz), wypełnić go, zeskanować i przesłać do 12 czerwca 2019 roku (środa) na adres mailowy sekretariat@wmzpn.pl.

W związku z barażami zaplanowanymi zarówno w rozgrywkach seniorskich, jak i młodzieżowych na drugą połowę czerwca, termin zgłoszeń do 12 czerwca jest nieprzekraczalny i ostateczny.

Ważne dokumenty:

Formularz zgłoszenia (pobierz)

Wyciąg z regulaminu – schemat organizacji rozgrywek seniorskich (pobierz)
Wyciąg z regulaminu – schemat organizacji rozgrywek młodzieżowych (pobierz)
Wyciąg z regulaminu – ogólne zasady rozgrywek (pobierz)
Wyciąg z regulaminu – zasady awansu i spadków (pobierz)

Pełna treść regulaminów rozgrywek na sezon 2019/20 (zobacz)

Kalendarz rozgrywek na sezon 2019/20 (jesień) (zobacz)

Kalendarz rozgrywek na sezon 2019/20 (wiosna) (zobacz)