Analiza spadków i awansów od III ligi do B klasy

Zakończyły się już rozgrywki II ligi, więc przygotowaliśmy analizę sytuacji w ligach seniorskich na kilka tygodni przed zakończeniem sezonu 2018/19. Analiza została dokonana przy założeniu, że wszystkie drużyny uczestniczące w sezonie 2018/19 zgłoszą się do sezonu 2019/20.

III Liga
W związku z tym, że żadna II ligowa drużyna z naszego makroregionu (mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) nie spadła do III ligi, po sezonie 2018/19 z III ligi spadną 3 ostatnie drużyny (16, 17 i 18 miejsce). Drużyna z 15 miejsca utrzyma się w III lidze.

forBET IV Liga
Tabela -> zobacz

Z forBET IV Ligi do III ligi awansuje jedna drużyna (1 miejsce).

Do forBET IV Ligi od sezonu 2019/20 przystępuje zespół rezerw I-ligowego Stomilu, o czym informowaliśmy tu: http://wmzpn.pl/?p=1713.

Z forBET IV Ligi musi zatem spaść tyle drużyn, aby po awansach mistrzów klas okręgowych (+2 drużyny), dołączeniu zespołu rezerw Stomilu (+1 drużyna), awansie mistrza forBET IV Ligi do III ligi (-1 drużyna) oraz ewentualnych spadkach drużyn z naszego województwa z III ligi (+x drużyn), forBET IV Liga w sezonie 2019/20 liczyła 16 drużyn.

W związku z tym spadki są zależne od tego ile drużyn z naszego województwa spadnie z III ligi:
– brak spadków z III ligi -> z IV ligi spadną 2 drużyny (15 i 16 miejsce), kolejne 2 (13 i 14 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami klas okręgowych.
– 1 drużyna spadająca z III ligi -> z IV ligi spadną 3 drużyny (14, 15 i 16 miejsce), kolejne 2 (12 i 13 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami klas okręgowych.
– 2 drużyny spadające z III ligi -> z IV ligi spadną 4 drużyny (13, 14, 15 i 16 miejsce), kolejne 2 (11 i 12 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami klas okręgowych.

Klasa Okręgowa
Tabela grupy 1 -> zobacz
Tabela grupy 2 -> zobacz

Z Klasy Okręgowej do forBET IV Ligi bezpośredni awans uzyskają mistrzowie obu grup. Wicemistrzowie zagrają w barażach o awans z drużynami z miejsc barażowych forBET IV Ligi.

Z Klasy Okręgowej musi spaść tyle drużyn, aby po awansach mistrzów A Klas (+4 drużyny), awansie mistrzów Klasy Okręgowej do forBET IV ligi (-2 drużyny) oraz spadkach z IV ligi (+x drużyn), Klasa Okręgowa w sezonie 2019/20 liczyła 32 drużyny (2 grupy po 16 drużyn).

W związku z tym spadki są zależne od tego ile drużyn spadnie z IV ligi, a to z kolei uzależnione jest od spadków z drużyn z naszego województwa z III ligi:
– brak spadków z III ligi, 2 spadki z IV ligi -> z każdej grupy Klasy Okręgowej spadną po 2 ostatnie drużyny (15 i 16 miejsce), kolejne 2 (13 i 14 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami A klas.
– 1 spadek z III ligi, 3 spadki z IV ligi -> z każdej grupy Klasy Okręgowej spadną po 2 ostatnie drużyny (15 i 16 miejsce), kolejne drużyny (14 miejsce) zagrają między sobą baraż o to, która z nich spadnie do A Klasy, a która będzie uczestniczyć w dalszych barażach z wicemistrzami A Klas, drużyny z 13 miejsc zagrają w barażach z wicemistrzami A klas, a drużyny z 12 miejsc zagrają między sobą baraż o to, która z nich się utrzyma, a która będzie musiała zagrać w barażach z wicemistrzami A klas.
– 2 spadki z III ligi, 4 spadki z IV ligi -> z każdej grupy Klasy Okręgowej spadną po 3 ostatnie drużyny (14, 15 i 16 miejsce), kolejne 2 (12 i 13 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami A klas.

A Klasa
Tabela grupy 1 -> zobacz
Tabela grupy 2 -> zobacz
Tabela grupy 3 -> zobacz
Tabela grupy 4 -> zobacz

Z A Klasy do Klasy Okręgowej bezpośredni awans uzyskają mistrzowie wszystkich czterech grup. Wicemistrzowie zagrają w barażach o awans z drużynami z miejsc barażowych Klasy Okręgowej.

Do A Klasy od sezonu 2019/20 przystępuje zespół rezerw III-ligowego Sokoła, o czym informowaliśmy tu: http://wmzpn.pl/?p=1713.

Z A Klasy musi spaść tyle drużyn, aby po awansach mistrzów i wicemistrzów B Klas (+7 drużyn), dołączeniu drużyny rezerw Sokoła (+1 drużyna), awansie mistrzów A Klasy do Klasy Okręgowej (-4 drużyny) oraz spadkach z Klasy Okręgowej (+x drużyn), A Klasa w sezonie 2019/20 liczyła 48 drużyn (4 grupy po 12 drużyn).

W związku z tym spadki są zależne od tego ile drużyn spadnie z Klasy Okręgowej, a to z kolei uzależnione jest od spadków z drużyn z naszego województwa z III ligi i następnie liczy spadków z IV ligi:
– brak spadków z III ligi, 2 spadki z IV ligi, 4 spadki z Klasy Okręgowej -> z każdej grupy A klasy spadną po 2 ostatnie drużyny (11 i 12 miejsce)
– 1 spadek z III ligi, 3 spadki z IV ligi, 5 spadków z Klasy Okręgowej -> z każdej grupy A klasy spadną po 2 ostatnie drużyny (11 i 12 miejsce), kolejne drużyny (10 miejsce) będą musiały rozegrać między sobą baraże, w wyniku których 1 drużyna spadnie do B Klasy, a 3 utrzymają się a A Klasie
– 2 spadki z III ligi, 4 spadki z IV ligi, 6 spadków z Klasy Okręgowej -> z każdej grupy A klasy spadną po 2 ostatnie drużyny (11 i 12 miejsce), kolejne drużyny (10 miejsce) będą musiały rozegrać między sobą baraże, w wyniku których 2 drużyny spadną do B Klasy, a 2 utrzymają się w A Klasie

B Klasa
Tabela grupy 1 -> zobacz
Tabela grupy 2 -> zobacz
Tabela grupy 3 -> zobacz
Tabela grupy 4 -> zobacz

Z B Klasy do A Klasy bezpośredni awans uzyskają mistrzowie i wicemistrzowie w przypadku grup przynajmniej 8 drużynowych oraz pierwsze zespoły w przypadku grup 7 i mniej drużynowych. W związku z tym z 1 grupy B Klasy (6 drużyn) awans uzyska tylko mistrz, a z 2, 3 i 4 grupy B Klasy (odpowiednio 10, 10 i 12 drużyn) awans uzyskają mistrzowie i wicemistrzowie.

Do A Klasy od sezonu 2019/20 przystępuje zespół rezerw III-ligowego Sokoła, o czym informowaliśmy tu: http://wmzpn.pl/?p=1713. Drużyna ta uczestniczy w obecnym sezonie w rozgrywkach 3 grupy B Klasy, więc nie może „zabrać” przypadających na tą grupę 2 miejsc awansowych. Jeżeli Sokół zajmie 1 lub 2 miejsce, to awans uzyska również drużyna, która w tej grupie zajęła 3 miejsce.

Zasady baraży:

Baraże między IV ligą a klasą okręgową, zostaną rozegrane według następujących zasad:
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy klasy okręgowej oraz dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających z IV ligi,
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami klasy okręgowej o to, który z nich zagra z wyżej sklasyfikowanym spadkowiczem, a który zagra z niżej sklasyfikowanym spadkowiczem,
c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna IV ligi, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z kl. okr.,
d) zwycięzcy baraży (2 drużyny) awansują do IV ligi / utrzymują się w IV lidze; przegrani baraży (2 drużyny) pozostają w IV lidze / spadają do klasy okręgowej,
e) jeśli drużyna klasy okręgowej, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy klasy okręgowej, jeśli i ona odmówi w IV lidze utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży, a w drugiej parze barażowej gra niżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży z drugim zespołem z drugiej grupy klasy okręgowej; jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze
spadkowiczów zakwalifikowanych do baraży, to spada on do klasy okręgowej, a do IV ligi awansuje zespół klasy okręgowej z jego pary barażowej,
f) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. klasie okręgowej (np. liczba zmian, limit młodzieżowców).

Baraże między A klasą a klasą okręgową, zostaną rozegrane według następujących zasad:
a) w barażach uczestniczą drugie zespoły każdej grupy A klasy oraz po dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny z drużyn spadających w każdej z grup klasy okręgowej,
b) przeprowadza się losowanie pomiędzy drugimi zespołami A klasy o to, który z nich zagra z którym spadkowiczem; przy losowaniu uwzględnia się podział terytorialny w celu ograniczenia kosztów dojazdu (drużyny z 1 i 3 grupy A klasy będą losowane z drużynami 1 grupy klasy okręgowej, a drużyny z 2 i 4 grupy A klasy będą losowane z drużynami 2 grupy klasy okręgowej),
c) baraże rozgrywa się w systemie mecz i rewanż; gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna klasy okręgowej, gospodarzem meczu rewanżowego jest drużyna z A klasy,
d) zwycięzcy baraży (4 drużyny) awansują do klasy okręgowej / utrzymują się w klasie okręgowej; przegrani baraży (4 drużyny) pozostają w A klasie / spadają do A klasy,
e) jeśli drużyna A klasy, która wywalczyła prawo gry w barażu zrezygnuje z tego prawa, to możliwość gry w barażu otrzymuje trzecia drużyna z jej grupy
f) A klasy, jeśli i ona odmówi w klasie okręgowej utrzymuje się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz zakwalifikowany do baraży (w przypadku dwóch drużyn decyduje kolejno: współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, mecz barażowy); jeśli z gry w barażu zrezygnuje jeden ze spadkowiczów zakwalifikowanych do baraży, to spada on do A klasy, a do klasy okręgowej awansuje zespół A klasy z jego pary barażowej,
g) baraż odbywa się na zasadach obowiązujących w klasie niższej, tj. A klasie (np. liczba zmian, limit młodzieżowców),
h) jeżeli drużynę do baraży o utrzymanie w klasie okręgowej trzeba będzie wyłonić spośród dwóch drużyn, które zajęły to samo miejsce w swoich grupach klasy okręgowej, przeprowadza się wstępny baraż o prawo gry w barażu o utrzymanie w klasie okręgowej. Taki baraż zostanie rozegrany w formule jednego meczu na boisku tej drużyny, która ma wyższy współczynnik zdobytych punktów na ilość meczów (w razie równego współczynnika decyduje kolejno korzystniejsza różnica
bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, losowanie).

Terminarz baraży:
– baraż wstępny (jeżeli będzie taka potrzeba) – 19 czerwca
– pierwszy mecz barażowy – 22/23 czerwca
– drugi mecz barażowy – 26 czerwca

Jeżeli, któraś z drużyn zrezygnuje z prawa awansu:
W przypadku rezygnacji któregokolwiek zespołu z prawa bezpośredniego awansu, jego miejsce zajmie ta drużyna, która w grupie, z której wywodził się zespół rezygnujący z awansu zajęła miejsce kolejne tj. drugie przy jednym zespole awansującym lub trzecie przy dwóch zespołach awansujących. W przypadku zaś jeśli i ona zrezygnuje z prawa awansu jej miejsce zajmie drużyna, która spośród zespołów spadających z ligi zajęła najwyższe miejsce.