Powstaje Kronika upamiętniająca zasłużonych działaczy piłkarskich

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z inicjatywy działaczy-seniorów planuje wydać Kronikę Jubileuszową z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 75-lecia. Kronika będzie upamiętniać zasłużonych działaczy, którzy w tym okresie tworzyli piłkę nożna na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Napisania Kroniki podjął się zespół redakcyjny w składzie: Szymon Czyżewski, Wojciech Linow i Janusz Porycki.

W związku z powyższym zespół redakcyjny zwraca się z prośbą do Klubów Sportowych o przesłanie biografii najbardziej zasłużonych działaczy piłkarskich z kilkunastoletnim dorobkiem w rozwoju klubu.

Zespół redakcyjny zwraca się również do byłych i obecnych działaczy WMZPN o przesłanie swojej biografii.

Sylwetki najbardziej zasłużonych działaczy zostaną przedstawione w powstającej publikacji.

Do przesłanej biografii prosimy o załączenie zdjęcia portretowego danej osoby. W treści biografii prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz telefonu kontaktowego
– opisu działalności z podaniem okresu oraz informacji na temat pełnionych funkcji wraz z innymi zasługami w klubie sportowym/związku
– posiadanych odznaczeń państwowych i sportowych

Biografie prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2019 roku w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wmzpn.pl lub w formie papierowej na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. Piłsudskiego 69a, 10-449 Olsztyn.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Szymonem Czyżewskim, tel. 603-173-005.