Nabory na kursy trenerskie UEFA w roku 2019

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie w środowisku trenerskim na dokształcanie się w ramach kursów UEFA, Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabory na następujące kursy.

Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. szkolenia WMZPN
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel: 697-727-033


 

Kurs Grassroots C w Ełku
Termin kursu: 13.09 – 15.12.2019
Termin rejestracji: 15.08.2019
Miejsce Kursu: Ełk
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji
I sesja 13-15.09.2019
II sesja 28-29.09.2019
III sesja 19-20.10.2019
IV sesja 9-10.11.2019
V sesja 14-15.12.2019

WMZPN zastrzega sobie prawo do zamian w terminach sesji


 

Kurs Grassroots C w Olsztynie
Termin kursu: 14.06 – 22.09.2019
Termin rejestracji: do 16.05.2019
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 14-16.06.2019
II sesja 29-30.06.2019
III sesja 27-28.07.2019
IV sesja 10-11.08.2019
V sesja 21-22.09.2019

WMZPN zastrzega sobie prawo do zamian w terminach sesji


 

Kurs UEFA B w Elblągu
Termin kursu: 08.06 – 10.11.2019
Termin rejestracji: 22.05.2019
Egzamin wstępny: 25.05.2019 roku
Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Terminy sesji:
I sesja 8-9.06.2019
II sesja 22-23.06.2019
III sesja 27-28.07.2019
IV sesja 11-12.08.2019
V sesja 24-25.08.2019
VI sesja 7-8.09.2019
VII sesja 28-29.09.2019
VIII mikrogrupy 1-31.10.2019
IX egzaminy końcowe 9-10.11.2019

WMZPN zastrzega sobie prawo do zamian w terminach sesji


 

Kurs UEFA A w Olsztynie
Termin kursu: 23.11.2019 – 25.10.2020
Termin rejestracji: 15.08.2019
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Egzamin wstępny: wrzesień 2019
Terminy sesji zostaną podane w innym terminie.