100 piłek dla piłki kobiecej

Informujemy, że WMZPN otrzymał z PZPN 100 piłek do rozdysponowania dla klubów piłki kobiecej (50 szt. – rozmiar 4 i 50 szt. – rozmiar 5).

W związku z powyższym kluby zajmujące się szkoleniem dziewcząt i kobiet mogą zgłaszać wnioski o przyznanie części piłek z całej puli. We wniosku należy napisać ile i jakich piłek jest potrzebne oraz uargumentować swój wniosek opisując działalność klubu i wskazując w jaki sposób piłki zostaną wykorzystane. Wnioski należy przesyłać na adres marek.lukiewski@wmzpn.pl w terminie do 31 marca 2019 roku.

fot. www.polskapilkakobiet.pl