Ogólnopolski program ubezpieczenia NNW

Już niedługo początek rozgrywek. Przed klubami, trenerami i piłkarzami nowe wyzwania. Treningi i mecze to potencjalna możliwość urazu, który wymaga leczenia, a niekiedy i rehabilitacji.

Niniejszym przypominamy zatem o możliwości zabezpieczenia piłkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewnienie im pomocy medycznej przez wykupienie ubezpieczenia NNW wynegocjowanego przez PZPN z PZU.

Ubezpieczenia o takim zakresie i po tak atrakcyjnych cenach nie ma na rynku. Wiedza ta zatacza coraz szersze kręgi – ubezpieczenie to wykupują setki klubów ubezpieczając tysiące piłkarzy i piłkarek. Z ubezpieczenia tego korzystają również trenerzy i działacze klubowi.

Aby skorzystać z oferty lub poznać jej szczegółowe warunki należy skontaktować się z jej dystrybutorem, którym jest:

Kahlenberg Services sp. z o.o.
strona www: www.kahlenbergservices.com
telefon: 800 007 008 (pon-pt od 9.00 do 17.00)
e-mail: sport@kahlenbergservices.com

Szczegóły oferty dostępne są również na stronie:
https://kahlenbergservices.com/pl/offer/korzysci/