PZPN wprowadza ważne zmiany – SPRAWDŹ!

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, obradujący dnia 28 stycznia 2019 r., przyjął następujące uchwały:
1. Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika – ZOBACZ,

2. Uchwała nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich – ZOBACZ,

3. Uchwała nr I/22 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych – ZOBACZ (zmiana),

4. Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – ZOBACZ.

Ad. 1
Przyjęcie uchwały miało na celu dostosowanie dotychczasowych postanowień z zakresu opłaty ryczałtowej na rzecz klubu odstępującego w przypadku pozyskania zawodnika do 28. roku życia, do obowiązującego od dnia 01 stycznia 2019 r. nowego systemu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Ad. 2
Przyjęcie uchwały miało na celu dostosowanie dotychczasowych postanowień do przyjętych wcześniej Uchwał Zarządu PZPN z zakresu statusu zawodników i zasad zmian przynależności klubowej, minimalnych wymagań kontraktowych i ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Ad. 3
Zmieniona została definicja zawodnika młodzieżowego uczestniczącego w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020 i następnych. W przypadku tych rozgrywek, zawodnikiem młodzieżowym będzie zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia oraz zawodnik młodszy.
Nie uległy zmianie postanowienia dot. wieku zawodników młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach I, II i III ligi.

Ad. 4
Zmieniono czas gry w kategorii Trampkarz na 2×40 minut oraz w kategorii Junior Młodszy na 2×45 minut. Dodatkowo zmieniono definicję Wrzutu w kategorii Orlik, Żak i Skrzat – piłka będzie wprowadzana nogą po ziemi.