Temat do dyskusji – zgłaszanie drużyn rezerw

W ramach cyklu “Temat do dyskusji” mamy do przedyskutowania temat zgłaszania drużyn rezerw.

Pomysł organizowania konsultacji z klubami w różnych tematach w takiej formie powstał w 2020 roku podczas spotkań on-line z klubami. Konsultacje polegają na tym, że na stronie internetowej wmzpn.pl w artykułach z cyklu “Temat do dyskusji” przedstawiamy dane zagadnienie – analizę i ocenę tego jak jest, ewentualne propozycje zmian i szereg pytań wprowadzających do dyskusji. Następnie każdy będzie mógł uczestniczyć w dyskusji, która zostanie przeprowadzona w formie spotkania on-line w aplikacji “Zoom”. Wnioski ze spotkań będą przedstawiane Zarządowi WMZPN, który w każdym z tematów będzie podejmował wiążące decyzje.

Zgłaszanie drużyn rezerw, to kolejny temat w ramach cyklu “Temat do dyskusji”. Dlaczego ten temat? Dlaczego w tym momencie? Temat został zgłoszony na wrześniowym posiedzeniu Zarządu WMZPN. W lipcu informowaliśmy o tym, że od sezonu 2023/24 rezerwy Stomilu Olsztyn będą uczestniczyć w forBET IV Lidze, a rezerwy Jezioraka w A Klasie. Od tego czasu chęć powołania drużyn rezerw zgłosiła Concordia Elbląg i Polonia Lidzbark Warmiński. Są kolejne kluby, które o tym myślą. Zarząd stwierdził, że temat wymaga szerszych konsultacji ze środowiskiem piłkarskim naszego regionu.

Poniżej przedstawiamy analizę zagadnienia oraz zachęcamy do udziału w dyskusji w formie spotkania on-line, które odbędzie się w poniedziałek 17 października o godz. 20:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się najpierw zarejestrować wypełniając poniższy formularz:

Wypełnij formularz – PRZEJDŹ

Po zweryfikowaniu zgłoszenia, na podany przez zgłaszającego adres e-mail zostanie wysłana instrukcja oraz link umożliwiający udział w spotkaniu.

ANALIZA – JAK JEST?

Na mocy przepisów PZPN, o ile wyrazi na to zgodę Zarząd Wojewódzkiego ZPN, każdy klub może zgłosić do rozgrywek seniorskich drużynę rezerw. Kiedyś obowiązywało ograniczenie dwóch klas rozgrywkowych (np. klub III ligowy mógł mieć rezerwy maksymalnie w Klasie Okręgowej). Obecnie tego ograniczenia już nie ma, wystarczy różnica jednej klasy rozgrywkowej. Drużyny rezerw mają na celu w głównej mierze ogrywać młodzież w rozgrywkach seniorskich.

W związku z tym, że zgoda Zarządu WZPN na dołączenie drużyn rezerw powoduje dodatkowe miejsce spadkowe, Zarząd WMZPN w 2017 roku przyjął uchwałę ustalająca zasady zgłaszania drużyn rezerw do rozgrywek prowadzonych przez WMZPN.

Na mocy tej uchwały kluby szczebla centralnego oraz III i IV ligi mają możliwość zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy na następujących ściśle określonych warunkach:

  1. Zgłoszenie musi nastąpić na rok wcześniej (do 31 lipca), czyli np. do 31 lipca 2017 trzeba zgłosić chęć gry drużyny rezerw na sezon 2018/19 wraz ze wskazaniem poziomu rozgrywkowego
  2. Przy zgłoszeniu należy wpłacić roczną kaucję na poczet rezygnacji: IV liga – 15 tys. zł, klasa okręgowa – 10 tys. zł, A klasa – 5 tys. zł
  3. Jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu pierwszych 3 lat gry, klub zostanie ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości: IV liga – 15 tys. zł, klasa okręgowa – 10 tys. zł, A klasa – 5 tys. zł, a jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu 4 lub 5 roku gry, klub zostanie ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości: IV liga – 7,5 tys. zł, klasa okręgowa – 5 tys. zł, A klasa – 2,5 tys. zł
  4. Jeśli pierwsza drużyna spadnie do klasy niższej i klub w związku z tym wycofa drużynę rezerw, kara określona w pkt. 3 ulega obniżeniu o 50%.

Kwestia zgłaszania drużyn rezerw wymaga ponownej dyskusji i uregulowania na szczeblu WMZPN, gdyż od przyjęcia powyższej uchwały zmieniły się przepisy PZPN – nie ma już różnicy przynajmniej dwóch klas rozgrywkowych między pierwszą drużyną, a drużyną rezerw. Do tego zmieniła się liga juniorów U-19 – mniejsza liczba drużyn, meczów i spadający poziom. W związku z tym coraz więcej klubów dla dobra zawodników chce ogrywać ich w drużynach seniorskich i do tego potrzebują posiadać drużyny rezerw.

POMYSŁY – JAK MOGŁOBY BYĆ?

Do rozważenia, czy w związku ze zmianą przepisów PZPN, umożliwić klubom zgłaszanie drużyn rezerw bez limitu dwóch klas rozgrywkowych, tj. kluby szczebla centralnego i III ligi mogłyby zgłosić rezerwy do IV ligi, kluby IV ligi do klasy okręgowej, a kluby klasy okręgowej do A klasy. Pamiętać należy, że zgodnie z przepisami PZPN potrzebna jest zgoda Zarządu Wojewódzkiego ZPN, nie wystarczy sama chęć klubu, więc istnieje przestrzeń na ustalenie przez Zarząd WMZPN zasad dotyczących rozgrywek WMZPN.

Przyjęcie drużyn rezerw do rozgrywek wiąże się z dodatkowymi spadkami, dlatego w 2017 roku Zarząd WMZPN określił, że taki zamiar kluby muszą zgłosić z rocznym wyprzedzeniem, aby przed rozpoczęciem sezonu można było poinformować wszystkie kluby ile spadków będzie w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Praktyka pokazała, że być może jest to zbyt duże wyprzedzenie. Być może wystarczy półroczne wyprzedzenie, np. do 30 listopada.

PYTANIA WPROWADZAJĄCE DO DYSKUSJI

  1. Czy w związku ze zmianami, które nastąpiły w okresie ostatnich 5 lat istnieje potrzeba zmiany zapisów uchwały Zarządu WMZPN z 2017 roku w sprawie zasad regulujących zgłaszanie drużyn rezerw?
  2. Czy podejmując decyzje o przystąpieniu drużyn rezerw większą wartością jest szansa na rozwój młodzieży w tej drużynie, czy utrzymanie pierwszych drużyn innych klubów, które będą musiały spaść w wyniku przystąpienia drużyny rezerw? Jakie są argumenty i gdzie jest granica?

DYSKUSJA W FORMIE SPOTKANIA ON-LINE

Zachęcamy do udziału w dyskusji w formie spotkania on-line, które odbędzie się w środę 17 października o godz. 20:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się najpierw zarejestrować wypełniając poniższy formularz:

Wypełnij formularz – PRZEJDŹ

Po zweryfikowaniu zgłoszenia, na podany przez zgłaszającego adres e-mail zostanie wysłana instrukcja oraz link umożliwiający udział w spotkaniu.

Przed udziałem w spotkaniu prosimy zapoznać się z powyższym tekstem, spróbować odpowiedzieć na zadane pytania i przeanalizować swoje doświadczenie w tym zakresie. Można również porozmawiać z innymi osobami w klubie, aby wypracować stanowisko całego klubu i przedstawić je na spotkaniu.

Nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, a chcesz podzielić się z nami swoją opinią? Napisz do nas maila na adres temat-do-dyskusji@wmzpn.pl

Zachęcamy do dyskusji.