Komunikat z obiegowego głosowania Zarządu WMZPN – 5 września 2018 roku

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu WMZPN w dniu 5 września 2018 roku Zarząd WMZPN przeprowadził głosowanie obiegowe przy użyciu poczty elektronicznej. Najważniejsze sprawy procedowane przez Zarząd:
1. Przyjęcie nowych członków
2. Wybór trenera reprezentacji województwa chłopców w roczniku 2007

Ad. 1. Przyjęcie nowych członków
Zarząd przyjął na członków WMZPN następujące kluby: AMP EL Futbol Elbląg, KS Pama Powodowo, SKS Kunki, UKS Trójka Nidzica, SKF Olsztyn.

Ad. 2. Wybór trenera reprezentacji województwa chłopców w roczniku 2007
Po przeprowadzeniu konkursu, na wniosek komisji konkursowej, Zarząd wybrał Andrzeja Mierzejewskiego na trenera reprezentacji chłopców w roczniku 2007.