Zapisy do zimowych rozgrywek dziewcząt i kobiet

Publikujemy komunikat dotyczący wszystkich rozgrywek dziewcząt i kobiet zaplanowanych do rozegrania w sezonie zimowym 2021/22 wraz z informacją o uczestniczących w nich drużynach i ogólnych zasadach rozgrywek.

ZIMOWE ROZGRYWKI DZIEWCZĄT I KOBIET – KOMUNIKAT NR 1

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres marcin.zylka@wmzpn.pl w terminie do 31 października 2021 roku. Do udziału w rozgrywkach zachęcamy zarówno kluby zrzeszone w WMZPN, jak i drużyny niezrzeszone, w tym szkoły.