Rozgrywki dziewcząt i kobiet w rundzie jesiennej sezonu 2021/22

Publikujemy komunikat dotyczący wszystkich rozgrywek dziewcząt i kobiet zaplanowanych do rozegrania w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 wraz z informacją o uczestniczących w nich drużynach i ogólnych zasadach rozgrywek. Publikujemy również ramowy kalendarz rozgrywek.

ROZGRYWKI DZIEWCZĄT I KOBIET – KOMUNIKAT NR 1

RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK

Jeśli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do powyższych rozgrywek, prosimy o napisanie maila ze zgłoszeniem na adres marcin.zylka@wmzpn.pl.

fot. Rafał Samsel