Oferta bezpłatnego badania bezpieczeństwa toksykologicznego boisk ze sztuczną trawą

Ministerstwo Sportu informuje, iż w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu niektórych granulatów stosowanych na boiskach ze sztuczną trawą na zdrowie użytkowników, planowane jest pilotażowe badanie boisk, w celu zbadania stanu faktycznego. W związku z powyższym Ministerstwo oferuje zarządcom/właścicielom takich boisk przeprowadzenie darmowego badania.

Jednocześnie informujemy, że celem takiego badania nie jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości na poszczególnych boiskach, lecz próba oceny zagrożenia toksykologicznego w ujęciu systemowym, celem eliminacji/zmniejszenia ryzyka w ramach przyszłych inwestycji.

Jednocześnie, poprzez udział w badaniu, udzielają Państwo Ministerstwu Sportu zgodę na wykorzystanie wyników badań w celach statutowych, natomiast Ministerstwo Sportu zobowiązuje się do przekazania Państwu przedmiotowych wyników badań.

Potrzebne załączniki do pobrania oraz więcej informacji na stronie www.gov.pl

źródło: gov.pl