Zakończone rozgrywki seniorskie, młodzieżowe i dziecięce w sezonie 2019/2020

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku podjął uchwałę o zakończeniu rozgrywek piłkarskich seniorów forBET IV Ligi, Klasy Okręgowej, A Klasy i B Klasy oraz seniorek III ligi, a także wszystkich rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych, prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020.

ROZGRYWKI SENIORSKIE

Jako kolejność drużyn w tabelach końcowych forBET IV Ligi, Klasy Okręgowej, A Klasy i B Klasy oraz seniorek III ligi, w sezonie 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.

Wszystkie zaległe mecze ostatniej lub poprzednich kolejek w sezonie 2019/2020 uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Drużyny, która zajęły w tabelach końcowych miejsca premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej (tj. pierwsze miejsca w forBET IV Lidze oraz w każdej z grup Klasy Okręgowej i A Klasy, a także pierwsze i drugie miejsca w każdej z grup B Klasy) uzyskują prawo do gry w tej klasie rozgrywkowej.

Drużyny, które zgodnie z pkt. 2, 3 i 4 załącznika nr 7 do Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich WMZPN w sezonie 2019/2020 zajęły w tabeli końcowej miejsca spadkowe nie spadają do niższej klasy rozgrywkowej i są uprawnione do udziału w rozgrywkach tej samej klasy rozgrywkowej w sezonie 2020/2021.

W sezonie 2019/2020 nie rozgrywa się baraży między IV ligą a klasą okręgową i między A klasą a klasą okręgową, o których mowa  w pkt. 2, 3, 4, 6 i 7 załącznika nr 7 do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich WMZPN w sezonie 2019/2020.

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE

W związku z nierozegraniem żadnej kolejki, kolejność drużyn w tabelach końcowych rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 nie zostaje ustalona.

Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 utrzymują się w swoich klasach rozgrywkowych i uzyskują prawo do przystąpienia w tych samych klasach do rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych w rundzie jesiennej sezonu 2020/21.

Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i U-15 nie zostaną rozegrane.

ORGANIZACJA NOWEGO SEZONU 2020/2021

Rozgrywki w sezonie 2020/2021 planuje się rozpocząć w następujących terminach:
– forBET IV Liga – 1 sierpnia 2020 roku,
– Klasa Okręgowa – 1 sierpnia 2020 roku,
– A Klasa – 1 sierpnia 2020 roku,
– B Klasa – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Juniora – 22 sierpnia 2020 roku,
– Ekstraklasa Juniora Młodszego, Trampkarza i Młodzika – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Juniora Młodszego i Trampkarza – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Młodzika – 22 sierpnia 2020 roku,
– II Liga Juniora Młodszego, Trampkarza i Młodzika – 22 sierpnia 2020 roku,
– Rozgrywki turniejowe Orlików i Żaków – 5 września 2020 roku,
z zastrzeżeniem, że sytuacja epidemiczna oraz przepisy prawa związkowego i powszechnego  pozwolą na ich rozpoczęcie w ww. terminach.

W sezonie 2020/2021 forBET IV Liga i każda z grup Klasy Okręgowej może liczyć więcej niż 16 zespołów, a każda z grup A Klasy może liczyć więcej niż 12 drużyn.

W przypadku wystąpienia vacatów w składzie forBET IV Ligi i Klasy Okręgowej na sezon 2020/2021 dopuszcza się możliwość uzupełniania tych klas rozgrywkowych przez drużyny zajmujące po sezonie 2019/2020 drugie miejsca odpowiednio w Klasie Okręgowej i A Klasie.

W nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2020 roku kluby są zobowiązane do przekazania do WMZPN decyzji w zakresie przystąpienia do danej klasy rozgrywkowej, poprzez przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia do rozgrywek na sezon 2020/2021.

W sytuacji rezygnacji z udziału w danej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 i pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o tym fakcie w terminie do 7 czerwca 2020 roku, klub może przystąpić do rozgrywek sezonu 2020/2021 o jedną klasę rozgrywkową niżej. W przypadku wycofania się z rozgrywek po tym terminie, drużyna będzie przesunięta w następnym cyklu rozgrywkowym niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

Komisja Rozgrywek WMZPN do dnia 12 czerwca 2020 roku przedstawi projekt systemu prowadzenia rozgrywek seniorskich, młodzieżowych i dziecięcych w sezonie 2020/2021 wraz z określeniem liczby drużyn występujących w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

LICENCJE KLUBOWE NA SEZON 2020/2021

Kluby, które nie posiadają licencji aktualnej na sezon 2020/21, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2020 roku składają wniosek o jej wydanie do Komisji ds. Licencji Klubowych WMZPN.

ZNIESIENIE OPŁAT ZA TRANSFERY CZASOWE

Wszystkie kluby z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zostają zwolnione z opłat z tytułu transferów czasowych zawodników dokonanych w zimowym oknie transferowym na okres do 30 czerwca 2020 roku.