Powstaje Kronika upamiętniająca zasłużonych działaczy piłkarskich

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z inicjatywy działaczy-seniorów planuje wydać Kronikę Jubileuszową z okazji przypadającego w 2020 roku Jubileuszu 75-lecia. Kronika będzie upamiętniać zasłużonych działaczy, którzy w tym okresie “tworzyli” piłkę nożną na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Napisania Kroniki podjął się zespół redakcyjny w składzie: Szymon Czyżewski, Wojciech Linow i Janusz Porycki.

Prace trwają już od niespełna roku, o czym wcześniej informowaliśmy na naszej stronie.

W związku z tym, że jeszcze nie wszystkie kluby przesłały biografie swoich najbardziej zasłużonych działaczy, zespół redakcyjny zwraca się z prośbą o ich przesłanie.

Zespół redakcyjny zwraca się również do byłych i obecnych działaczy WMZPN, którzy tego jeszcze nie uczynili, o przesłanie swojej biografii.

Sylwetki najbardziej zasłużonych działaczy zostaną przedstawione w powstającej publikacji.

Do przesłanej biografii prosimy o załączenie zdjęcia portretowego danej osoby. W treści biografii prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz telefonu kontaktowego,
– opisu działalności z podaniem okresu oraz informacji na temat pełnionych funkcji wraz z innymi zasługami w klubie sportowym/związku,
– posiadanych odznaczeń państwowych i sportowych.

Biografie prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2020 roku w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wmzpn.pl lub w formie papierowej na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. Piłsudskiego 69a, 10-449 Olsztyn.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Szymonem Czyżewskim, tel. 603 173 005.