Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak-aktualizacja Skrzat- jesień 2023- II Faza

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacja Skrzat w rundzie jesiennej 2023/2024. Podział na grupy...

Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat- jesień 2023

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata w rundzie jesiennej 2023/2024. Podział...

Wstępna lista drużyn Orlik, Żak, Skrzat – jesień 2023- przedłużone zapisy

Przedstawiamy aktualna listę drużyn Orlika, Żaka oraz Skrzata. Do 18 sierpnia 2023 istnieje możliwość dodania drużyn bądź wprowadzenia zmian.

Zapisy i organizacja rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów

Publikujemy Komunikat nr 1 dotyczący zapisów i organizacji rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów w rundzie jesiennej 2023/24. Komunikat nr...

Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat- wiosna 2023

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata w rundzie wiosennej 2022/2023 Prosimy o przeanalizowanie grup oraz...

Wstępna lista drużyn Orlik, Żak, Skrzat – wiosna 2023

Dnia 28 lutego minął termin na zgłaszanie drużyn do rozgrywek dziecięcych na rundę wiosenną 2022/2023. Przedstawiamy aktualna listę drużyn...

Zapisy i organizacja rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów

Publikujemy Komunikat nr 1 dotyczący zapisów i organizacji rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów w rundzie wiosennej 2022/23. Komunikat...

III faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

II faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...