Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat- wiosna 2023

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata w rundzie wiosennej 2022/2023 Prosimy o przeanalizowanie grup oraz...

Wstępna lista drużyn Orlik, Żak, Skrzat – wiosna 2023

Dnia 28 lutego minął termin na zgłaszanie drużyn do rozgrywek dziecięcych na rundę wiosenną 2022/2023. Przedstawiamy aktualna listę drużyn...

Zapisy i organizacja rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów

Publikujemy Komunikat nr 1 dotyczący zapisów i organizacji rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów w rundzie wiosennej 2022/23. Komunikat...

III faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

II faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

“Duzi i Mali grają na hali” – halowe turnieje piłki nożnej na terenie województwa...

Warmińsko – Mazurski ZPN pragnie poinformować, że w listopadzie i grudniu 2022 r., odbędą się turnieje halowe dla dzieci w 30 miejscowościach na terenie...

Podział na grupy Orlik, Żak i Skrzat

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje halowe zimowe rozgrywki Orlika, Żaka i Skrzata. Przedstawiamy podział na grupy:

Zapisy do Zimowych Halowych Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje halowe zimowe rozgrywki Orlika, Żaka i Skrzata. Zgłoszenia prowadzone są na nowo i należy...

Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...