Zgłoszenia do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich do 30 czerwca!

Do godziny 23:59 w niedzielę (30 czerwca) można składać formularze zgłoszeniowe do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. To już ostatni moment na przystąpienie...

Spotkania informacyjne na temat Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich: JEZIORANY, SZCZYTNO, OLECKO

10 czerwca w Jezioranach, 12 czerwca w Szczytnie i 13 czerwca w Olecku odbędą się spotkania informacyjne na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek...

Komunikat z posiedzenia Zarządu – 20 maja 2019 roku

Najważniejsze sprawy procedowane przez Zarząd: 1. Wybranie miejsca rozegrania Finału WPP 2018/19 2. Zatwierdzenie Kalendarza i Regulaminów Rozgrywek WMZPN na sezon 2019/20 3. Zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania...

Zachęcamy do powstawania w klubach Klubów Seniora i drużyn Old Boy’i

Z przyjemnością obserwując działania klubów nastawione na swoich seniorów, a w szczególności powstanie w ostatnim czasie Klubu Seniora w Granicy Kętrzyn i aktywizację seniorów...

28 czerwca odbędzie się coroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 20 maja 2019 roku na podstawie §29 pkt. 1 i 5 Statutu WMZPN podjął decyzję o zwołaniu...

Kluby zapłacą ok. 50% mniej za składkę, wpisowe i uprawnienia!

Podczas czwartkowego (23.05) posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęto uchwałę określającą ryczałtowe opłaty dla klubów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Zyskają na...

Kolejne spotkania informacyjne na temat Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich: Olecko, Olsztyn i Reszel

28 maja w Olsztynie, 4 czerwca w Olecku i 6 czerwca w Reszlu odbędą się spotkania informacyjne na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek...

Komunikat z obiegowego głosowania Zarządu WMZPN – 14 maja 2019 roku

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu WMZPN w dniu 14 maja 2019 roku Zarząd WMZPN przeprowadził głosowanie obiegowe przy użyciu poczty elektronicznej. Najważniejsze...

Ruszył proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych

Ruszył proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych. Kluby (wnioskodawcy) wypełniają przesłane dokumenty (formularze, oświadczenia itp.) i wysyłają je do WMZPN (licencjodawcy)...

Powstaje Kronika upamiętniająca zasłużonych działaczy piłkarskich

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z inicjatywy działaczy-seniorów planuje wydać Kronikę Jubileuszową z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 75-lecia. Kronika będzie upamiętniać zasłużonych działaczy,...